Dewan Editor

Penanggung Jawab : Dr. Ali Fikri Noor, M.A.
Ketua Penyunting (Editor-in-Chief): Hanifah Ahzami, M.A.

Redaktur :
Penyunting pelaksana (Managing Editor): Maryam Qonitat, Ph.D (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin STIU Darul Hikmah)
Penyunting Ahli (Editorial Board):

1. Dr. Zulkarnain Muhammad Ali, M.Si (Institut Agama Islam Tazkia)
2. Dr. Muhammad Taufiki, M.Ag (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Mitra Bestari/Reviewer :

1. Dr. Ahmad Qusyairi Suhail, M.A. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
2. Dr. Atabik Luthfi, M.A. (Universitas Negeri Jakarta)
3. Dr. Khairan M Arif, M.Ed (Universitas Islam AsSyafi'iyah)
4. Dr. Muhammad Choirin, M.A. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
5. Mohammad Shodiq Ahmad, Lc, M.A. (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin STIU Darul Hikmah)
6. Ahmad Yani, Lc, M.A. (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin STIU Darul Hikmah)

Web Admin/ Technical Team : Imam Muhammad Saad, S.Ag